A Magyar Sebészetért Emlékérem adományozási rendje

 

 

1. A Magyar Sebész Társaság 1996-ban alapított életmű-kitüntetése a Magyar Sebészetért Emlékérem.

 

2. A bronzplakett előlapján a Magyar Sebész Társaság címere látható, a hátlapon a kitüntetett neve és az évszám.

 

3. Az érmet kétévente a Társaság nemzeti kongresszusán maximum 5 tagunk kaphatja meg. A kitüntetés pénzjutalommal nem jár.

 

4. Azok a 65 év feletti kollégáink kapják, akik pályafutásuk során sokat tettek a magyar sebészetért, a Magyar Sebész Társaságért, kiemelkedő szakmai, tudományos, oktatói, valamint vezetői tevékenységet folytattak és Balassa János-emlékéremben nem részesültek.

 

5. A díjazandó személyekre javaslatot tenni jogosult az MST valamennyi tagja. A jelölésre az MST elnöke a társaság lapjában és honlapján, valamint elektronikus körlevélben felhívást tesz közzé. A javaslatokat – indoklással együtt – írásban vagy e-mailben kell eljuttatni az MST főtitkárának.

 

6. Az előzetesen írásban beérkezett jelöltek közül a kitüntetendő személyeket az MST vezetőségi ülése titkos szavazással választja ki, legalább 3 hónappal az átadás előtt.

 

7. Az emlékérmeket az MST elnöke adja át.