Lejárt a biztonsági időkorlát.
Ha az oldal űrlapot is tartalmaz, annak mentése csak érvényes bejelentkezéssel lehetséges.
A bejelentkezés érvényességének meghosszabbításához kérjük lépjen be!
Felhasználó név:
Jelszó:
 
Kitüntetések

A BALASSA EMLÉKÉREM TÖRTÉNETE

A Budapesti Királyi Orvosegylet 1876. december 2-i rendkívüli ülésén Bókai János a pályakérdések tárgyalásánál Balassa Jánost idézte: "Balassa intenciója is az volt, hogy a pályadíjak s kérdések tűzetvén ki, az önálló orvosi búvárlat előmozdíttassék". Ezért javasolta, hogy Balassa emlékének legméltóbb megörökítésére az addig összegyűlt pályadíj összegét további adakozásokkal növelve "orvosegyleti Balassa-díj"-nak nevezzék el, amelyre az adakozást 100 forinttal azonnal megkezdte. Bókai javaslatát a tagok lelkesen fogadták és a nemes célra mások is akadoztak. 1877-ben, a Balassa-díjalap - fővárosi és vidéki adakozók jóvoltából - már 6000 forintra gyarapodott, a díj hivatalosan elfogadott neve "Budapesti Királyi Orvosegyleti Balassa-díj" lett. Első szabályzata még ebben az évben elkészült Balogh Kálmán és Réczey Imre munkálata alapján. Első két pontja magában foglalja a szabályzat lényegét:

  • A díj két évenként osztandó ki akként, hogy a díjösszeg hat tizedrésze az ezen idő alatt megjelent legjobb magyar orvosi műnek jutalmazására fordíttassék, négy tizedrésze pedig valamely kérdés díjazására tűzessék ki.
  • A pályakérdést esetről esetre a választmány tűzi ki

1985-ben egy újabb szabályzat készült és az addigi titkos pályázat nyílt, a tárgy szabadon választható lett, a pályamunka elkészítésével való megbízás munkatervezet elbírálása alapján történt. Miután a jutalomdíj odaítélése körül számos alkalommal nehézségek merültek fel, újból szükségessé vált a szabályzat módosítása. Ennek elkészítésére 1905. január 16.-án egy bizottság alakult Erőss Gyula vezetésével. Tagjai: Dollinger Gyula, Grósz Emil, Korányi Sándor, Székely Ágoston, Temesváry Rezső és Lévai József. A bizottság a tervezetet előbb az igazgató tanács elé terjesztette, majd annak egyhangú jóváhagyása után a közgyűlés döntött.

Bevezetőjükben hangsúlyozzák: "a Balassa-díjat alapítói arra szánták, hogy az orvosi tudományos működést hazánkban és nyelvünkön előmozdítsa". Arra az álláspontra helyezkedtek, hogy a jutalomdíj nem alkalmas erre a célra, ezért javasolták, leghelyesebb, ha az egyesület a jutalomdíjat teljesen megszünteti. A javaslat szerint a jutalomdíj helyébe a "Balassa-érem" kerül. Az igazgató tanács bízza meg minden évben az Orvosegyesület valamely tagját, hogy Balassa előadást tartson és azt az egyesület Balassa-éremmel tünteti ki. Az előadás napját az igazgatótanács határozza meg, tárgya az orvostudomány köréből választandó. Az előadás után az elnök az érmet a legközelebbi nagygyűlésen adja át az előadónak.

Az Orvosegyesületben tartandó és kitüntetendő előadások eszméjét - angol példára - Tauffer veti fel első ízben és a Balassa-érem valójában a Balassa jutalomdíj helyébe lép. 1905-ben születik meg tehát az egyesület legnagyobb kitüntetése, amely magyar orvos kutató vagy gyógyító tevékenységét koszorúzhatja: a Balassa-érem. Az igazgatótanács módosított szabályzatában kimondja, hogy az érdemet az egyesület elnöke azonnal átadja az előadónak az előadás megtartása után.

"Az első Balassa-előadás 1906.-ik évben tartandó meg, ugyanekkor osztandó ki az első Balassa-érem is." (A Budapesti Kir. Orvosegyesületi Balassa díj módosított szabályzata 5.§.)

A Balassa-érem elkészíttetésére bizottság alakul: Elischer Gyula elnök, Győry Tibor és Lévai József. Az érem elkészítésére kiváló művészünk, Beck Ödön Fülöp kap megbízást, aki ezt a következő évre el is készíti. A sikerült alkotás előlapján Balassa mellképe, hátlapján allegória látható. Felirat: Societas Regia Medicorum Budapestiensis. Az érem elkészítésére szükséges összeget a díj-alapból hasítják ki. Az első Balassa-előadást Réczey Imre tartja meg az 1906. évi Nagygyűlésen, az érmet Bókay Árpád adja át. Az Elnök ezután a Balassa-érem egy-egy példányát a Balassa kortársai közül még élő Korányi Frigyesnek és Than Károlynak is átadja, akik nagy szolgálatot tettek a magyar tudománynak.

1943-ig minden évben - kivéve 1919-et - kiosztották az érmet, majd a Balassa-előadások sora megszakad és csak 1960-ban éled ujjá, most már a Sebész Társaság kitüntetéseként. Az érem ugyanaz, csupán a felirat változott Societas Chirurgica Hungarica-ra. A háború utáni első előadás és érem kitüntetettje Molnár Béla. Azóta minden év májusában elhangzik egy Balassa-előadás a Társaság Vezetőségének felkérésére és átadásra kerül egy Balassa érem.

Cím

Típus

Dátum

Publikus dokumentumok

MST Balassa János Emlékérem tulajdonosai 1960-pdf2023.10.30.
Magyar Sebészetért Emlékérmesekpdf2023.10.30.
MST tiszteletbeli tagjaipdf2022.12.19.
Balassa emlékelőadások 1906-1943 pdf2016.01.14.
A Magyar Sebészetért Emlékérem adományozási rendjehtm2010.01.10.
MST Balassa János Emlékérem adományozási rendjepdf2005.09.15.
History of the “Balassa prize and Balassa medal”htm2005.02.02.