Lejárt a biztonsági időkorlát.
Ha az oldal űrlapot is tartalmaz, annak mentése csak érvényes bejelentkezéssel lehetséges.
A bejelentkezés érvényességének meghosszabbításához kérjük lépjen be!
Felhasználó név:
Jelszó:
 
Kiemelt események

Folyóirat
 
A folyóirat további lapszámainak publikálása folyamatban van.


Keresés a folyóiratokban
 
Keresés (kulcsszavakban, szerzők szerint és cikk szövegben)

    

 
Tartalom

1. rész

A GastroIntestinalis Stroma Tumorok
Szerző(k): Telkes Gábor, Alföldy Ferenc Perner Ferenc Járay Jenő
Bevezetés: A GIST ritka előfordulású daganat, amely azonban a gasztrointesztinális traktus leggyakoribb mesenchymális eredetű tumora. A betegek harmada-fele sebészeti sürgősség kapcsán kerül először orvoshoz. AGIST előfordulása kb. 10–20/millió fő/év, GI tumorok közötti gyakorisága kb. 0,1–3% körüli, a vékonybél daganatai között azonban kb. 20% az aránya. Amalignus viselkedés gyakoriságát 30–70% közöttire becsülik. Betegeink: GIST miatt 2003-ban klinikánkon operált/kezelt 5 beteg (3 férfi, 2 nő, átlagéletkor 55,8 év) kapcsán tekintjük át a sebészi kezeléssel szerzett tapasztalatainkat. Az 5 betegnek összesen 21 hasi műtétje történt. A diagnózis 3 esetben a műtét előtt ismert volt.
Eredmények: Egy esetben sebésztechnikailag inoperábilis viszonyokat találtunk, egy esetben a sebészi operábilitás onkológiailag biztosan nem radikális, egy esetben számtalan műtét után jelenleg is ismert a recidíva, egy esetben pedig csak műtét alatt igazolt disszeminált stádium miatt léptünk vissza a megkezdett májtranszplantációtól. Így 5 betegünkből egyetlen esetben mondhatjuk csak el, hogy legalább látszólag kuratív műtétet végeztünk. A diagnózist a szövettani és immunhisztokémiai vizsgálat (CD117 pozitivitás) véglegesítette. Összefoglalás: A GIST tumorok kezelésének az alapja mai napig a radikális sebészi beavatkozás, ha van rá mód. A recidíva ennek ellenére rendkívül gyakori, mintegy 65–75%. Sürgősségi helyzetben, vagy ha nincs szövettani lelet műtét előtt, a sebész felelőssége kiemelkedő a végleges diagnózis felállításában. A metastasisok sebészi kezelésének lehetősége behatárolt, az csaknem mindig palliatív, és haszna kérdéses. Tapasztalunk szerint érdemes elvégezni aműtétet, mert időnként meglepően hosszú túlélést is el lehet érni.

A lágyéksérv és a colorectalis daganat
Szerző(k): Beznicza Henrietta, Simon Éva Vizsy László
Bevezetés: A lágyéksérv és a colorectalis daganat együttes előfordulása ritka, de valamennyi sebész számára ismert jelenség. A szinkron betegségre hívjuk fel a figyelmet saját észleléseink, valamint az irodalom áttekintése segítségével.
Esetismertetések: 76 éves férfibetegünkön Lichtenstein szerinti hernioplastica történt, majd a posztoperatív szakban kialakult ileus miatt végzett exploratio alatt derült fény stenotizáló rectumtumorára. 87 éves lágyéksérves férfibetegünkön a komplex kivizsgálás eredményeként, már a műtét előtt igazolódott sigmadaganata. Sigmaresectiót, és együlésben bal oldali hernioplasticát végeztünk transabdominalis technikával polypropylene háló implantációjával. Kétoldali lágyéksérvvel jelentkező, 81 éves férfibetegünkön ujjal éppen elérhetően rectumtumort találtunk. Dixon-műtét történt, és a cytostaticus kezelések után második ülésben tervezzük inguinalis hernioplasticáit. 94 éves, kizárt sérvvel érkező férfibetegünk rectalis digitalis vizsgálatával stenotizáló rectumtumort tapintottunk, azonban a beteg minden beavatkozást negált. 81 éves nőbetegünk kizárt hasfali sérvének repozícióját követően a colonoscopos vizsgálat az anusnyílástól 30 cm-re stenotizáló tumort írt le, azonban a beteg minden további interventiót elutasított.
Konklúzió: A két betegség egyidejű megjelenésére gondolni kell azon esetekben, amikor a régóta meglevő sérv hirtelen nagyobbodni kezd, és/vagy ha a beteg panaszossá válik. Ilyenkor aműtéti előkészítés során a vastagbél átvizsgálása nem mulasztható el.

A HNPCC klinikai jelentősége, korai
Szerző(k): Tanyi Miklós, Kanyári Zsolt Orosz László Juhász Balázs Lukács Géza Damjanovich László
A colorectalis daganatok 15–20%-ára jellemző a családi halmozódás. A vastagbél tumoros populáció 1%-át a familiáris adenomatosus poliposis (FAP) különböző formái, 3–6%-át a herediter nonpoliposis colorectalis carcinoma (HNPCC) képezi. A HNPCC klinikai jellemzője a jobb colonfél dominancia, a korai életkorban történő megjelenés, a synchron és metachron vastagbél tumorok gyakori előfordulása. A betegség genetikai alapja az úgynevezett mismatch repair gének öröklött mutációja. Tekintettel a CRC-k és egyéb HNPCC asszociált tumorok családi halmozódására, valamint a betegség 80–85%-os penetranciájára, az érintett családok szűrése és gondozása alapvető fontosságú. A mutációhordozó családok felismerése az Amszterdam és Bethesda kritériumok segítségével történő, több generációra kiterjedő anamnézis felvételével, valamint az eltávolított szövetminták immunhisztokémiai feldolgozásával és végül genetikai vizsgálatok elvégzésével valósítható meg. Az igazolt mutációhordozó daganatos betegek esetén radikális sebészeti megoldás javasolt. Az érintett rokonok és az index személyek 1-2 évenkénti endoszkópos és több diszciplinára kiterjedő követése ajánlott a beteg életén át. A szerzők úgy vélik, hogy egy országos HNPCC regiszter felállításával, a felkutatott családok gondozásával aHNPCCmortalitása és morbiditása jelentősen csökkenthető lenne.

Organ-preserving resection of the
Introduction: In chronic pancreatitis (CP), enlargement of the head of the pancreas develops in consequence of inflammatory alterations. A new safe procedure has been developed for duodenumpreserving pancreatic head resection, and this prospective report is concerned with the results attained with this operation. Patients and methods: In 94 patients a new surgical management was performed after the development of an inflammatory tumour of the pancreatic head. The preoperative morbidity comprised frequent abdominal pain, a weight loss in all patients, jaundice in 8 patients, and latent and insulin-dependent diabetes mellitus in 8 and 8 patients, respectively. The diagnosis was confirmed by ERCP, sonography and CT. Pancreatic functions were checked by means of the amylium tolerance test (ATT), the glucose tolerance test and stool elastase. The surgical procedure consisted in a local resection of the inflammatory tumour in the region of the pancreatic head, without division and cutting of the pancreas over the portal vein. Reconstruction, with drainage of the secretion from the remaining pancreas into the intestinal tract, took place through a jejunal Roux-en-Y loop. In 8 icteric cases and in 12 patients with stenosis of the common bile duct, prepapillary bile duct anastomosis was also performed with the jejunal loop. Results: Only one reoperation was performed, in consequence of anastomosis bleeding, but no mortality was noted in the postoperative and follow-up period. The duration of hospitalization ranged between 7 and 12 days, with a median of 8.5 days. In the median follow-up period of 24 months (range 6 to 42), all the patients became complaint-free, and the weight increased by a mean of 10 kg (range 4-25). The ATT and the stool elastase level demonstrated an exocrine function improvement, no significant change was noted in the preoperative endocrine function. Conclusions: The results clearly reveal that this organ-preserving pancreatic head resection is a safe and effective procedure for definitive control of the complications following the inflammatory alterations of CP.

Kétoldali férfi emlőrák – esetismertetés
Szerző(k): Simon László, Orgován György Záborszky Zoltán Hollósi Melinda Átol Éva
Szerzők az általuk kezelt beteg kapcsán számolnak be egy ritka kórképről, a férfi emlőrákról. Több szempontból érdekesnek számító esetük ismertetését követően röviden áttekintik a betegség kialakulásának rizikótényezőit, valamint kezelését. Hangsúlyozzák az időszakos szűrővizsgálatok jelentőségét, valamint a ritka kórképek időszakonkénti előfordulásának lehetőségét.

Primer pancreas- és vesetumor szinkron
Szerző(k): Olgyai Gábor, Haulik László Oláh Attila
A szinkron és metakron vese- és hasnyálmirigy-daganatok műtéti megoldásáról szóló beszámolók viszonylag ritkák az irodalomban. Szerzők egy 72 éves nő esetét ismertetik, melynek kapcsán áttekintik a vese és hasnyálmirigy rossz indulatú daganataihoz társuló, ismert, asszociált tumorokat, az irodalomban ismertetett esetleírásokat, valamint vázolják a közös genetikai, molekuláris hátteret. Betegüknél 10 kg-os fogyás és epigasztriális hasi panaszok hátterében a gasztroenterológiai kivizsgálás során reszekábilis, szinkron jobb vese és hasnyálmirigy test tumor igazolódott. Disztális pancreas reszekciót, splenectomiát és jobb oldali nefrektómiát végeztek, melyet követően a beteg szövődménymentesen gyógyult. A szövettani vizsgálat primer pancreas ductalis adenocarcinomát és szinkron, primer világos sejtes veserákot igazolt. A beteg az onkoterápiát követően a 6 hónapos kontrol vizsgálaton panasz- és tünetmentes volt. A különböző primer tumorok megjelenése egy betegben a daganatok genetikai közös prediszpozícióját jelentheti. Az irodalomban előforduló szinkron daganatokról szóló összefoglalások segíthetnek megérteni a különböző rossz indulatú daganatok közös genetikai hátterét. Azonban a feltételezett összefüggés bizonyítása a fenti tumorok között további részletes epidemiológiai és molekuláris biológiai kutatást igényel.

Invaginatiot okozó malignus jejunum
Szerző(k): Makay Roland, Banga Péter Pohárnok Zsolt Oláh Attila
Ismertetett esetünkben 6 éve fennálló hasi panaszokat követően, ileus okozta akut hasi katasztrófa során került felismerésre egy 27 éves férfi krónikus tüneteket okozó alapbetegsége. Belgyógyászati kivizsgálása során az elmúlt évek alatt több intézetben számos képalkotó vizsgálat és gastroscopia történt, az esetet reflux oesophagitisként kezelték. Az évek óta tartó eredménytelen therápiát követően családja és kezelőorvosai pszichiátriai kezelést kezdeményeztek.
Végül mechanikus vékonybél ileus klinikai és radiológiai képe miatt végzett sürgős műtét során egy nagyméretű jejunalis polyp okozta, megközelítőleg 40 cm hosszú invaginatio igazolódott. Az érintett szakasz reszekciója történt, a szövettani eredmény Grade I. adenocarcinomat igazolt. Zavartalan posztoperatív szakot követően 1 évvel a beteg panasz- és tünetmentes.
Tekintettel arra, hogy a jejunalis elzáródás és az oesophagogastroduodenalis eredetű súlyos hányás differenciáldiagnózisa meglehetősen nehéz, bizonytalanság, illetve hatástalan terápia esetén javasoljuk a legújabb diagnosztikai eljárások késedelem nélküli igénybevételét.

Subtotalis colectomia epekő-ileus
Szerző(k): Sipos Péter, Szabó Szilárd Ondrejka Pál Hermann Csaba Elek Gábor Sugár István
A bilio-digestív sipolyon át a bélbe kerülő, nagyméretű epekő az esetek jelentős részében műtéti megoldást igénylő komplett passagezavart – ileust – okoz. Extrem raritásnak tekinthető, ha a sipoly a colonba vezet, és a kő a vastagbelet obturálja. 72 éves férfi vastagbél ileus tüneteivel került felvételre. Műtét során, a colon descendens proximális harmadában tumor gyanús képletet észleltünk, subtotalis colectomiát végeztünk. Az eltávolított belet felvágva derült ki, hogy az ileus oka a bélben impaktálódott epekő. Ez utóbbi kórkép szövődményes esetének bemutatása kapcsán tekintjük át az elmúlt évek és napjaink lehetőségeit, eredményeit az epekő-ileus kezelhetőségének vonatkozásában. Megállapítjuk, hogy az epekő-ileusos halálozás csökkentésének lehetősége a felismert epekövesség mielőbbi sebészi kezelésében rejlik.

Vitatott etikai kérdések a sebész viselkedésében
Szerző(k): Sándor József
Rangot, megbecsülést, tiszteletet jelent az American College of Surgeons tagjának lenni: meghatározott feltételeknek kell eleget tenni, a jelölt kollégáit írásban kérdezik az adott sebész képességeiről, magatartásáról. Ha felveszik a College tagjai közé, akkor a következő kongresszus idején ünnepélyes ceremonia során, talárba öltözve tesznek eskűt, ez egyben nagy családi esemény is. A társaság minden évben megrendezi kongresszusát (az évi tagsági díjban bennfoglaltatik a részvételi díj), 2003 októberében Chicagoban immár a nyolcvankilencedik találkozóra került sor. Általában kilenc-tízezer (!) résztvevő tölti meg az előadótermeket, reggel 7-től néha este 11-ig is tart a hivatalos program – nem üres széksorok előtt. Sokan csak egy napra vagy egy délelöttre érkeznek, hogy meghallgassák és megvitassák az őket közvetlenül érintő legfontosabb újdonságokat, eljárásokat – az idő pénz –, utána rohanás a repülőtérre, hogy még az esti géppel hazaérjenek.

A SEBÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM HÍREI
Szerző(k): Jakab Ferenc

A TÁRSASÁG HÍREI

május
 • H
 • K
 • S
 • C
 • P
 • S
 • V
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31