Lejárt a biztonsági időkorlát.
Ha az oldal űrlapot is tartalmaz, annak mentése csak érvényes bejelentkezéssel lehetséges.
A bejelentkezés érvényességének meghosszabbításához kérjük lépjen be!
Felhasználó név:
Jelszó:
 
Kiemelt események

Kitüntetések

A BALASSA EMLÉKÉREM TÖRTÉNETE

A Budapesti Királyi Orvosegylet 1876. december 2-i rendkívüli ülésén Bókai János a pályakérdések tárgyalásánál Balassa Jánost idézte: "Balassa intenciója is az volt, hogy a pályadíjak s kérdések tűzetvén ki, az önálló orvosi búvárlat előmozdíttassék". Ezért javasolta, hogy Balassa emlékének legméltóbb megörökítésére az addig összegyűlt pályadíj összegét további adakozásokkal növelve "orvosegyleti Balassa-díj"-nak nevezzék el, amelyre az adakozást 100 forinttal azonnal megkezdte. Bókai javaslatát a tagok lelkesen fogadták és a nemes célra mások is akadoztak. 1877-ben, a Balassa-díjalap - fővárosi és vidéki adakozók jóvoltából - már 6000 forintra gyarapodott, a díj hivatalosan elfogadott neve "Budapesti Királyi Orvosegyleti Balassa-díj" lett. Első szabályzata még ebben az évben elkészült Balogh Kálmán és Réczey Imre munkálata alapján. Első két pontja magában foglalja a szabályzat lényegét:
"1. A díj két évenként osztandó ki akként, hogy a díjösszeg hat tizedrésze az ezen idő alatt megjelent legjobb magyar orvosi műnek jutalmazására fordíttassék, négy tizedrésze pedig valamely kérdés díjazására tűzessék ki.
2. A pályakérdést esetről esetre a választmány tűzi ki".
1985-ben egy újabb szabályzat készült és az addigi titkos pályázat nyílt, a tárgy szabadon választható lett, a pályamunka elkészítésével való megbízás munkatervezet elbírálása alapján történt. Miután a jutalomdíj odaítélése körül számos alkalommal nehézségek merültek fel, újból szükségessé vált a szabályzat módosítása. Ennek elkészítésére 1905. január 16.-án egy bizottság alakult Erőss Gyula vezetésével. Tagjai: Dollinger Gyula, Grósz Emil, Korányi Sándor, Székely Ágoston, Temesváry Rezső és Lévai József. A bizottság a tervezetet előbb az igazgató tanács elé terjesztette, majd annak egyhangú jóváhagyása után a közgyűlés döntött.
Bevezetőjükben hangsúlyozzák: "a Balassa-díjat alapítói arra szánták, hogy az orvosi tudományos működést hazánkban és nyelvünkön előmozdítsa". Arra az álláspontra helyezkedtek, hogy a jutalomdíj nem alkalmas erre a célra, ezért javasolták, leghelyesebb, ha az egyesület a jutalomdíjat teljesen megszünteti. A javaslat szerint a jutalomdíj helyébe a "Balassa-érem" kerül. Az igazgató tanács bízza meg minden évben az Orvosegyesület valamely tagját, hogy Balassa előadást tartson és azt az egyesület Balassa-éremmel tünteti ki. Az előadás napját az igazgatótanács határozza meg, tárgya az orvostudomány köréből választandó. Az előadás után az elnök az érmet a legközelebbi nagygyűlésen adja át az előadónak.
Az Orvosegyesületben tartandó és kitüntetendő előadások eszméjét - angol példára - Tauffer veti fel első ízben és a Balassa-érem valójában a Balassa jutalomdíj helyébe lép. 1905-ben születik meg tehát az egyesület legnagyobb kitüntetése, amely magyar orvos kutató vagy gyógyító tevékenységét koszorúzhatja: a Balassa-érem. Az igazgatótanács módosított szabályzatában kimondja, hogy az érdemet az egyesület elnöke azonnal átadja az előadónak az előadás megtartása után.
"Az első Balassa-előadás 1906.-ik évben tartandó meg, ugyanekkor osztandó ki az első Balassa-érem is." (A Budapesti Kir. Orvosegyesületi Balassa díj módosított szabályzata 5.§.)
A Balassa-érem elkészíttetésére bizottság alakul: Elischer Gyula elnök, Győry Tibor és Lévai József. Az érem elkészítésére kiváló művészünk, Beck Ödön Fülöp kap megbízást, aki ezt a következő évre el is készíti. A sikerült alkotás előlapján Balassa mellképe, hátlapján allegória látható. Felirat: Societas Regia Medicorum Budapestiensis. Az érem elkészítésére szükséges összeget a díj-alapból hasítják ki. Az első Balassa-előadást Réczey Imre tartja meg az 1906. évi Nagygyűlésen, az érmet Bókay Árpád adja át. Az Elnök ezután a Balassa-érem egy-egy példányát a Balassa kortársai közül még élő Korányi Frigyesnek és Than Károlynak is átadja, akik nagy szolgálatot tettek a magyar tudománynak.
1943-ig minden évben - kivéve 1919-et - kiosztották az érmet, majd a Balassa-előadások sora megszakad és csak 1960-ban éled ujjá, most már a Sebész Társaság kitüntetéseként. Az érem ugyanaz, csupán a felirat változott Societas Chirurgica Hungarica-ra. A háború utáni első előadás és érem kitüntetettje Molnár Béla. Azóta minden év májusában elhangzik egy Balassa-előadás a Társaság Vezetőségének felkérésére és átadásra kerül egy Balassa érem.

Cím
 
Típus
 
Dátum
 
Méret

Publikus dokumentumok

MST tiszteletbeli tagjai 
pdf
 2018.05.27. 0,017 Mb
Magyar Sebészetért Emlékérmesek 
pdf
 2018.05.27. 0,023 Mb
Balassa emlékelőadások 1906-1943  
pdf
 2016.01.14. 0,03 Mb
A Magyar Sebészetért Emlékérem adományozási rendje 
htm
 2010.01.10. 0,032 Mb
MST Balassa János Emlékérem tulajdonosai 1960- 
pdf
 2019.05.01. 0,066 Mb
szeptember
 • H
 • K
 • S
 • C
 • P
 • S
 • V
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30